ARBO advies

Het juiste Arbo advies en Preventie is onze kracht. Zo bespaart u met ons 300 euro per dag. Hoe? Onze “dynamischeRI&E aanpak werkt duurzaam. Ons werkdruk onderzoek is de beste. Onze sessies bij teamconflicten zorgen voor sociale veiligheid. Complex verzuim? Wij werken volgens de stand van de wetenschap en techniek. Al onze consultants zijn geregistreerd en gecertificeerd deskundigen.

Het juiste Arbo advies

Dynamische RI&E

Elke werkgever moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen. Aan de hand daarvan moet een Plan van Aanpak worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf gaat doen om de risico’s tegen te gaan of te beperken.

Het doel van de RI&E is het inventariseren en evalueren van risico’s binnen een bedrijf op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting. Met het inventariseren bedoelen we het onderzoeken van op de werkvloer aanwezige risico’s. Met evalueren bedoelen we het vaststellen van de hoogte van dat risico. Als er risico’s bestaan dan dienen er doeltreffende maatregelen getroffen te worden om die te verminderen of weg te nemen.

Wat levert een RI&E op?

Een RI&E-document geeft een deskundig overzicht van aanwezige Veiligheids-, Gezondheids en Welzijnsrisico’s voor werknemers en derden.

Risico's aanpakken

De RI&E bevat tevens een plan van aanpak met maatregelen en methoden, hoe deze risico’s te beheersen zijn. Deze maatregelen gelden voor zowel de werkgever als de werknemers. Een RI&E kan gericht zijn op een bestaande of een nieuwe situatie.

Soorten risico's op de werkvloer en ARBO advies

Veiligheidsrisico’s hebben bijvoorbeeld betrekking op techniek. Hierbij gaat het om acute en zichtbare risico’s, bijvoorbeeld als een machine niet is afgeschermd en een medewerker daardoor een vinger kan verliezen. Het gevaar is onmiddellijk aanwezig.

Gezondheidsrisico’s hebben betrekking op de langetermijneffecten en zijn met apparatuur te meten. Als een medewerker een dag in een stoffige omgeving werkt is hij niet meteen ziek, maar als hij langere tijd onder zulke omstandigheden werkt kan hij wel ziek worden.

Psychosociale risico’s hebben meestal betrekking op complexe mix van kenmerken uit de omgeving en de persoonlijke eigenschappen en kunnen alleen onderzocht worden door het betrekken van de mensen zelf. Hierbij kan het gaan om pesten, geweld, intimidatie, discriminatie of werkdruk .

Contact opnemen met een van onze professionals?