Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en teams

Werkdruk onderzoek

Een werkdruk onderzoek maakt de arbeidsrisico’s in uw organisatie zichtbaar. U voldoet hiermee aan de Arbowet.

De inspectie SZW is van mening dat onze aanpak behoort tot de best practice in Nederland. Het onderzoek is praktisch en transparant. U zult ervaren dat de oorzaken van stress helder in beeld komen.

Onze aanbevelingen dragen bij aan de vermindering van het ziekteverzuim, efficiënter werken en verbetering van motivatie en zodoende tot een duurzame productiviteitsstijging.

werkdruk onderzoek door MII

omgaan met agressie in teams

Omgaan met agressie en geweld

Het omgaan met agressie en geweld is helaas een steeds grotere uitdaging voor medewerkers. Vooral voor mensen die werkzaam zijn in de publieke sector, inspecties uitvoeren of werken in de zorg.

Onze aanpak is gericht op instrumentele agressie en frustratie agressie. De meest recente richtlijnen nemen wij mee tijdens de onderzoeksfase. Zodoende voldoet u meteen aan de strengere eisen van I-SZW. Maar bovenal richten wij ons op de participatie van de medewerker zelf.

Omgaan met diversiteit in teams

Mensen zijn allemaal verschillend. Hebben uiteenlopende achtergronden. Moeilijke of makkelijke jeugd gehad. Breng die maar eens samen. Als leidinggevenden worstel je daar soms mee.

  • Hoe ga je bijvoorbeeld om met vrouwen die na stressvolle situatie huilend aan je bureau staan?
  • Hoe grijp je in als mensen zich niet veilig voelen omdat een groepje geen Nederlands spreekt?

Met al deze vraagstukken hebben wij jarenlang ervaring. Onze begeleiding richt zich in eerste instantie op de dynamiek in een team in samenhang met de leidinggevende.

omgaan met diversiteit in teams

ongewenst gedrag in teams

Begeleiding bij ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag is soms een ongrijpbaar iets. Wanneer je te snel ingrijpt kan het veel trauma veroorzaken bij de betrokkenen.

De praktijk leert dat ‘slachtoffer’ en ‘dader’ niet te labelen zijn. Zo kan het slachtoffer ineens dader blijken of andersom.

Wij hebben door onze onafhankelijke positie bij aanvang al een voorsprong. Door goed en gestructureerd onderzoek te doen kunnen wij snel de pijn boven halen.

Jarenlange ervaring leert ons tactisch, open-minded en concreet te handelen.

Cecile de Roos MWO CMC bespreekt graag met u de mogelijkheden.

Neem vrijblijvend contact op