Organisatieadvies

“Veranderen zonder plan” is onze kracht. Zo bespaart u met ons veel tijd aan weerstand. Voorkomt u misverstanden. Betrekt u de sleutelfiguren. Met onze begeleiding ontzorgen wij uw organisatie. Door energie toe te blijven voegen aan het veranderproces. Of inspiratie te bieden met kennis en inzicht. U kunt eindelijk met veel plezier aan de slag. Wij werken samen met consultants die weten wat het is om dynamische te adviseren. De interactieve aanpak is in de praktijk bewezen (evidence based). 

De kernvraag bij organisatieadvies is: Welke aanpak vergroot de kans van slagen bij veranderingen ? 

Veranderen zonder plan

Organisatieadvies

Veranderkundige theorie biedt de adviseur ondersteuning, doordat in het vakgebied van de veranderkunde de mate van draagvlak en verandervermogen worden bestudeerd vanuit aanpakken, stijlen en rollen van de adviseur. Dat is en blijft mensenwerk. Met behulp van verandermodellen kun je de effecten van jouw gedrag en aanpak als adviseur beter leren inschatten. Daarbij staat de volgende vraag centraal: Welke strategieën helpen om het draagvlak voor je organisatieadvies te vergroten?

Bij veranderprocessen zijn grofweg twee benaderingen te onderscheiden:

Er zijn verschillende benaderingen om een verandering aan te pakken. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel. In deze tabel zien we ook de effecten van een verandering, die nogal kunnen verschillen. Dit kan worden omgezet in de volgende formule:

E(ffect) = K(waliteit) x A(cceptatie)

Afhankelijk van de prioriteit zijn de K(waliteit) en de A(cceptatie) met een hoofd- of kleine letter weergegeven. 

Tabel 2.1. Benaderingen om een verandering aan te pakken. Gebaseerd op onderzoek van Renate Werkman

Centraal gestuurde aanpak

Wanneer je een project moet opzetten vanuit een crisissituatie of wanneer de klant een voorwaarde meegeeft kun je het beste kiezen voor een centraal gestuurde aanpak. Een centraal gestuurde aanpak wil zeggen dat een dialoog over de inhoud geen meerwaarde heeft. Daarnaast moet het inhoudelijk snel op de rit staan, zoals bijvoorbeeld het opzetten van een salarisadministratie of een training. In deze gevallen heeft de eindbestemming prioriteit.

Planmatige aanpak

Wanneer de inhoud gevolgen kan hebben voor de veiligheid van medewerkers, door bijvoorbeeld het aanschaffen van nieuwe machines, dan kun je het beste kiezen voor een planmatige aanpak. Deze strategie past meestal goed wanneer het gaat om tastbare zaken. Bij deze aanpak heb je een resultaatverplichting. Dan heeft de eindbestemming prioriteit, maar met ondersteuning van experts.

Onderhandeling

Wanneer verschillende belangen een rol spelen past een onderhandelingsstrategie. In deze gevallen gaat het meestal om het onderhandelen over cao’s, arbocatalogi of de uitkomsten van een inventarisatie waarbij prioriteiten gesteld moeten worden. Het proces om draagvlak te creëren is even belangrijk als de inhoud. Daarom vraagt deze strategie meer tijd voor dialoog. De eindbestemming (het doel) en de ontwikkeling richting de eindbestemming (het proces) hebben beide evenveel prioriteit. Er is dan sprake van een evenwicht tussen de kwaliteit en de acceptatie van het organisatieadvies.

Programmatisch

Het uitgangspunt bij de programmatische strategie is dat je het gesprek voert als overleg over een gezamenlijk probleem. Meestal gaat het hierbij over samenwerking, ziekteverzuim of een hoge werkdruk. De mensen willen in die gevallen graag betrokken zijn bij het onderzoek en het bedenken en uitvoeren van oplossingen. De inbreng en participatie van de betrokken medewerkers zijn belangrijke ingrediënten om draagvlak te creëren voor een oplossing.

Interactieve aanpak

De interactieve strategie werkt goed om nieuwe concepten te bedenken. De focus ligt op alles wat in de toekomst plaats kan vinden. Het gaat dan zowel om kansen en mogelijkheden als om bedreigingen of zwakke punten. De ‘SWOT’-analyse‘ (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) is een goed voorbeeld van een dergelijke interactieve aanpak. Deze strategie past dus bij innovatievraagstukken, bijvoorbeeld het samen bedenken van een dienst. Ook daarbij staat ‘Acceptatie’ van de uitkomst voorop.

Contact opnemen met een van onze professionals?